INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, uskoro počinje sa gradnjom novog kolektivnog stambenog objekta “SLATINSKA” na lokaciji Slatina u Tuzli. Objekat će sadržavati ukupno 38 stambenih jedinica, te isti broj parking prostora, od čega 28 u podzemnoj garaži, a ostalih 10 parking mjesta otvorenih u okviru nove saobraćajnice sa paralelnim parkiranjem vozila.

OPIS
INPROZ GROUP d.o.o. Tuzla, uskoro počinje sa gradnjom novog kolektivnog stambenog objekta “SLATINSKA” na lokaciji Slatina u Tuzli. Objekat će sadržavati ukupno 38 stambenih jedinica, te isti broj parking prostora, od čega 28 u podzemnoj garaži, a ostalih 10 parking mjesta otvorenih u okviru nove saobraćajnice sa paralelnim parkiranjem vozila. Prema zahtjevu investitora projektovane su stambene jedinice sljedećih kategorija: garsonjera, jednosoban, jednoiposoban, dvosoban, trosoban i četverosoban stan. Tlocrtno rješenje etaže spada pod “koridorski” tip objekata čime je ostvaren veliki broj stambenih jedinica po jednoj etaži. Spratnost objekta je -1 (podrum) + suteren + prizemlje + 5 etaža. Etaža -1 ili podrum + suteren imaju namjenu parking prostora za stanare objekta, čiji je pristup omogućen auto liftom i budućom podzemnom saobraćajnicom definisanom regulacionim planom, te će prizemlje kao i ostalih 5 etaža objekta imati stambenu namjenu. Tlocrtni gabarit planiranog objekta je uslovno pravougaonog oblika, sakošene istočne i zapadne fasade, sa jednim glavnim ulazom sa sjeverne strane gdje je ujedno smješteno trokrako stepenište sa liftom u jezgri. Budući objekatgraniči sa ulicom VI Bosanske brigade čiji je saobraćaj dvosmjerni. Osim postojeće saobraćajnice regulacionim planom su projektovane dvije saobraćajnice, od čega jedna nadzemna kako bi se ostvarila kvalitetna veza sa cjelovitim obuhvatom naselja i jedna podzemna čiji je zadatak povezivanje podzemnih garaža.
UKRATKO
  • broj stanova: 38
  • parking: garaža
  • kvadratura: 30-60
  • spratnost : G+S+P+5
LOKACIJA

Trg Slobode 24A, Tuzla Bosna i Hercegovina

info@inprozgroup.ba

+387 61 729-325